İngiltere Konsolosluğu, Şirket Sahipleri/Ortakları – Tüccar ve Sanayiciler İçin İngiltere Turistik Vize Evrakları

1 – Şirketin antetli kağıdına İngilizce vize talep dilekçesi
2 – İngilizce faaliyet belgesi
3 – Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
4 – Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
5 – Vergi Levhası fotokopisi
6 – Adli Sicil/Sabıka Kaydı
7 – Nüfus kayıt örneği
8 – Kimlik fotokopisi
9 – Şirketin Banka Hesap Cüzdanı fotokopisi veya son 3 aya ait banka hesap dökümü
10 – Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi
11 – Pasaport
12 – 2 adet biometrik fotoğraf
14 – Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu

İngiltere Konsolosluğu, SSK’lı Çalışanlar İçin İngiltere Turistik Evrakları

1 – Şirketin antetli kağıdına İngilizce vize talep dilekçesi
2 – İngilizce faaliyet belgesi
3 – Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
4 – Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
5 – Vergi Levhası fotokopisi
6 – Maaş bordrosu
7 – SGK İşe Giriş Bildirgesi
8 – SGK Hizmet Dökümü
9 – Adli Sicil/Sabıka Kaydı
10 – Nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi
11 – Şahsi Banka Hesap Cüzdanı fotokopisi veya son 3 aya ait banka hesap dökümü
12 – Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi
13 – Pasaport
14 – 2 adet biometrik fotoğraf
15 – Otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu

İngiltere Konsolosluğu, Avukat-Doktor-Eczacı-Öğretmen-Mimar-Mühendisler İçin İngiltere Turistik Vize Evrakları

1 – Şirketin antetli kağıdına İngilizce vize talep dilekçesi
2 – İngilizce faaliyet belgesi fotokopisi
3 – Adli Sicil kaydı.
4 – Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
5 – Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
6 – Vergi Levhası fotokopisi
7 – Meslek kimlik kartı fotokopisi
8 – SGK İşe Giriş Bildirgesi
9 – SGK Hizmet Dökümü
10 – Maaş Bordroları
11 – Adli Sicil/Sabıka Kaydı
12 – Nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi
13 – Şahsi Banka Hesap Cüzdanı fotokopisi veya banka hesap dökümü
14 – Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi
15 – Pasaport
16 – 2 adet biometrik fotoğraf
17 – Otel ve uçak bileti rezervasyonu

İngiltere Konsolosluğu, Devlet Dairesinde Çalışanlar İçin İngiltere Turistik Vize Evrakları

1 – İngiltere Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
2 – Görev/izin yazısı
3 – Görev kimlik kartı fotokopisi
4 – Maaş bordrosu
5 – Adli Sicil/Sabıka Kaydı
6 – Nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisi
7 – Şahsi Banka Hesap Cüzdanı fotokopisi banka hesap dökümü
8 – Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi
9 – Pasaport
10 – 2 adet biometrik fotoğraf
11 – Otel ve uçak bileti rezervasyonu

İngiltere Konsolosluğu, Emekliler İçin İngiltere Turistik Vize Evrakları

1 – İngiltere Konsolosluğuna hitaben İngilizce vize talep dilekçesi
2 – Emekliliğinizi gösteren belge
3 – Adli Sicil/Sabıka Kaydı
4 – Nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi
5 – Şahsi Banka Hesap Cüzdanı fotokopisi banka hesap dökümü
6 – Varsa Kira Gelirleri, Tapu Fotokopisi, Araç Ruhsatı Fotokopisi
7 – Pasaport
8 – 2 adet biometrik fotoğraf
9 – Otel ve uçak bileti rezervasyonu